Sociaalzekerheidsrecht

         ·       Bijstandszaken, WWB- uitkering;

         ·       Uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid en ziekte, WIA, Wajong IOAW en IOAZ;

         ·       Uitkeringen bij werkloosheid, WW;

         ·       AWBZ, indicatiestellingen, PGB (CIZ- procedures);

         ·       WMO- zaken, De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met
          een beperking ondersteuning kunnen krijgen;

         ·       DUO- zaken; zaken die betrekking hebben op verkrijgen/terugvorderen/wijziging van studiefinanciering;

         ·       AOW, kinderbijslag (AKW), en uitkeringen van nabestaanden (Anw). Bezoekadres:
 Vest 205
 3311 TV Dordrecht

Telefoon:078-614 67 25
Fax:078-611 92 25


E-mail:info@advocatenkantoorigdeli.nl